Betingelser

§1. Privatliv
Jordemoderhuset forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Jordemoderhuset vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Jordemoderhuset vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Jordemoderhuset har tavshedspligt i forhold til personlige og helbredsmæssige forhold. Jordemoderhusets jordemødre har altid gyldig autorisation og autorisationsnummer kan udleveres til kunder efter ønske.

Helt specifikt for udførelsen af nakkefoldscanninger og misdannelsesscanninger gælder at disse kun kan udføres af personer med gældende certificeringer. Det er Jordemoderhusets ansvar, til enhver tid, at disse er gyldige.

 

§2.Tilmelding til hold og kurser (medlemskab) & booking af tider til scanning og behandlinger.
Tilmelding til kurser og foredrag sker online eller ved at kontakte Jordemoderhuset.

 

§3. Medlemskab
Ved tilmelding til hold og kurser oprettes der et medlemskab for kunden. Ved køb af medlemskab hos Jordemoderhuset, er medlemskabet gyldigt i 3 måneder fra købsdatoen. Hvis der er klip tilbage på kortet, vil disse ikke længere være gyldige og man skal forny sit medlemskab.
Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til anden part.

Ved tilmelding til hold eller kursus der kun har en kursusdag er tilmelding gyldig den dag man har tilmeldi sig til.

Hvis man er forhindet i at deltage kan man senest 24 timer inden kursets start afmelde sig holdet uden yderlige udgifter.

 

§4. Hold
Til hold skal man møde op 5-10 min. før og melde sin ankomst til receptionen. Vi sørger for udstyr, måtter o.lign. til undervisningen. Der er ikke badefaciliter til rådighed, men omklædningsrum.

 

§5. Udeblivelse
Hvis man skal melde sig fra et hold, skal dette ske elektronisk 24 timer før holdets start. Hvis man er meldt til et hold og ikke møder op, vil der blive trukket et klip fra medlemskabetalligevel.

Aflysning til scanning eller behandlinger skal ske senest 24 timer inden behandlingens start. Aflysning kan ske telefonisk, pr. mail, eller hvis muligt, elektronisk.

HVIS MAN UDEBLIVER UDEN FORUDGÅENDE AFLYSNING BLIVER MAN FAKTURERET BEHANDLINGES FULDE BELØB.