SYGEFORSIKRING DANMARK

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få 30 % refusion på jordemoderydelser i Jordemoderhuset.

 

Dette gælder bredt alle vores jordemoderfaglige ydelser, men ikke bevægelseshold, rytmik eller foredrag.

 

Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark, på en måde at vi sikrer de fulde 30 % refusion.

 

Dog ydes maksimalt 2400 kr. indenfor 12 mdr.

 

Læs mere hos Sygeforsikringen Danmark

Meld dig til vores nyhedsbrev.