Livet i forandring

Vi vil alle sammen støde på forandringer i livet.

 

Store eller små forandringer, som vil rykke på vores kendte og trygge fundament.

 

Nogen gange kan disse forandringer opleves overvældende, og du kan få behov for at få belyst en vej igennem processen. Du kan få brug for et trygt sted , hvor du kan få luftet dine tanker , bekymringer eller usikkerhed. At få talt med en coach om hvad der rør sig i dig, kan for mange være et godt fri-rum, hvor der er tid og plads til at få vendt diverse tanker og følelser.

 

Ofte er der en fin vej igennem, og livet vil fremstå mere klart og godt efter et forløb hvor dit tema er blevet belyst.

 

Coahing er ikke terapi, idet det ikke handler om at bearbejde gamle voldsomme , og ofte ubevidste traumer. Det handler om nutiden, om det du står i i dag. Selvfølgelig er der en tråd igennem dit liv, således at din fortid farver din nutid, og det vil vi se på, – men med nutid og fremtiden for øje.

 

Dit tema kan også handle om andet end kun din graviditet.

 

Det kan være din relation til din partner, – vi vil alle sammen støde ind i situationer i livet, hvor det er en udfordring at være i et parforhold, og når der indtræder en livsbegivenhed, som det at blive gravid, med alle de spørgsmål og tanker som det medfører, så kan der let opstå behov for et sted, hvor du, eller i sammen, kan få udredt lidt af det tankespind etc som kan følge med.
Det kan handle om dit arbejde, din bolig, dine fremtids-drømme. Eller det kan handle om relationer til andre i dit liv; forældre, søskende, venner og veninder, eller kolleger. Alt sammen temaer, som på et eller andet tidspunkt kan komme til at virke overvældende. Her kan det være til stor støtte at få hjælp til komme frem til en forståelse af situationen / krisen, og dermed finde en udviklende vej videre .

 

Det handler ofte om at finde frem til de bagvedliggende følelser, og igennem belysning af de tanker og følelser, der knytter sig til dit tema, finde frem til styrken og udviklings-muligheden, som gemmer sig bag alle kriser.

 

Jeg tilbyder mit nærvær i samtalen om hvor du står, hvad du tænker og føler omkring din livs-situation.

 

Jeg har en del forskellige redskaber i værktøjskassen, som jeg vil benytte mig af sammen med dig, alt efter hvilken problemstilling, eller krise du evt. måtte have brug for at få klarhed over.

Marta Rubin

Marta Rubin, Jordemoder og ID-Life Coach.

Jeg har 20 års erfaring i arbejdet med mennesker, igennem mit jordemoder-arbejde. Desuden er jeg uddannet ID-Life coach på ID-Academy i Kbh.
Jeg er i gang med at studere astrologi, og er åben for at trække på denne viden i forståelsen af din personlige situation, såfremt du har lyst til det.

 

Send mig en mail eller sms mhp at få lavet en aftale.

Martarubin69@gmail.com

Mobil : 28-74-52-20

 

KH Marta

Meld dig til vores nyhedsbrev.