DET MED SMÅT

1. Tavshedspligt

Jordemoderhuset har tavshedspligt i forhold til personlige og helbredsmæssige forhold. Jordemoderhusets jordemødre har altid gyldig autorisation og autorisationsnummer kan udleveres til kunder efter ønske.

Helt specifikt for udførelsen af nakkefoldscanninger og misdannelsesscanninger gælder at disse kun kan udføres af personer med gældende certificeringer. Det er Jordemoderhusets ansvar, til enhver tid, at disse er gyldige. Vi henviser i øvrigt til vores persondatapolitik.

 

2. Tilmelding og afmelding: YOGA & PILATES (medlemskab) 
Tilmelding til yoga og pilates sker online eller ved at kontakte Jordemoderhuset.

Ved tilmelding oprettes der et medlemskab for kunden. Ved køb af medlemskab hos Jordemoderhuset, er medlemskabet gyldigt i 6 måneder fra købsdatoen.
Medlemskab er personligt og kan ikke overdrages til anden part.

Hvis man er forhindet i at deltage kan man senest 8 timer inden kursets start afmelde sig holdet og derved bevare sit klip. Dette gøres online via medlemsnummer og kode.

For bevægelseshold gælder følgende: Til hold skal man møde op 5-10 min. før og melde sin ankomst til receptionen. Vi sørger for udstyr, måtter o.lign. til undervisningen. Der er ikke badefaciliter til rådighed, men omklædningsrum.

Er man forhindret i at bruge alle sine klip grundet graviditetsbetinget sygemelding, indlæggelse eller ved for tidlig fødsel kan man efter aftale med Jordemoderhuset overdrage de resterende klip til an anden. Hvis man ikke ønsker dette, og ønsker at få omkostninger ved et eller flere klip refunderet, skal gyldig lægeerklæring eller indlæggelsespapirer forevises.

 

3. Tilmelding og aflysning af FØDSELSFORBEREDELSE FOR PAR, FØRSTEHJÆLP OG ANDRE ENDAGSKURSER OG FOREDRAG.

Ved tilmelding til FØDSELSFORBEREDELSE, FØRSTEHJÆLP OG ANDRE ENDAGSKURSER købt online gælder almindelig 14 dages fortrydelsesret. Dvs. man kan fortryde sit køb op til 14 dage efter ordren er afgivet. Fortrydelse af køb skal ske ved henvendelse til klinikken pr. mail på mail@jordemoderhuset. Angiv venligst reg. og konto nummer, så vi hurtigst muligt kan refundere beløbet. Denne fortrydelsesret gælder IKKE hvis kurset er booket EFTER 14 dage FØR kursets afholdelse.

Hvis man ønsker at afmelde sig et kursus/ eller udebliver pga. fødsel eller graviditetsbetinget sygdom eller indlæggelse, skal der foreligge lægeerklæring eller indlæggelsespapirer, og så refunderes 50% af beløbet. Ellers refunderes der ikke.

 

4. Booking og aflysning: SCANNING, AKUPUNKTUR, MASSAGE, ZONETERAPI, JORDEMODERKONSULTATIONER OG ANDRE BEHANDLINGER.

Booking af ovenstående behandlinger kan ske online eller ved telefonisk henvendelse til klinikken.

Aflysning til ovenstående behandlinger skal ske senest 24 timer inden behandlingens start. Aflysning kan, hvis man har booket online, gøres online. Hvis aflysningen sker inden for 24 timer af aftalen, skal aflysningen ske telefonisk eller via mail.

Ved udeblivelse uden forudgående aflysning, faktureres man det fulde beløb for behandlingen eller et gebyr.

Ved udeblivelse pga. akutte graviditetsgener eller fødsel, kan man ekstraordinært undgå at blive faktureret det fulde beløb, ved henvendelse til klinikken og fremvisning af dokumentation.

Specifikt for modningsakupunktur:

Ved ønske om at afmelde sin tid til modningsakupunktur, skal man henvende sig til klinikken,  da man hvis man er gået i fødsel, kan afmelde sin tid uden yderligere beregning. Vi opfordrer til at man kontakter klinikken så hurtigt som muligt.

 

5. Gavekort

Gavekort skal indløses inden den dato der er anført på gavekortsbeviset. Bortkommen gavekort erstattes ikke. Gavekort er ikke personlige og kan godt overgives til anden part. Gavekort kan ikke indløses til penge. Gavekort kan godt bruges til andet end hvad der er skrevet på beviset. Gavekort kan refunderes inden for 14 dage at have købt det.