Amme-hjælp i hjemmet

Jordemoderhuset ammehjælp

Når I kommer hjem fra hospitalet, er det vores erfaring, at der vil komme mange spørgsmål.

Mange mødre har i dag brug for hjælp og støtte til amningen. Dels fordi det er helt naturligt med en svær opstart, hvor der melder sig mange spørgsmål, og dels fordi familierne i dag bliver sendt hurtigere hjem efter fødslen. Det betyder, at alle de råd og vejledninger, som er et naturligt behov i processen af amningens opstart og etablering – og som tidligere var højt prioriteret i det offentlige system – ikke på samme måde længere er et tilgængeligt tilbud.

 

Dette betyder at de fleste familier er udskrevet fra hospitalet, inden mælken er løbet til, og vores erfaring er, at det netop er her, at der er mest brug for hjælp og støtte.

 

Ofte er der brug for gode råd og ideer, når man er helt ny mor og ikke ved om man overhovedet gør det rigtigt og alle har sagt noget forskelligt. Måske har man dårlige erfaringer fra tidligere ammeforløb. Andre gange er behovet mere konkret, fordi der er opstået tvivl om mængden af mælk, om sutteteknikken er den rigtige, om barnet har taget nok på i vægt, udmalkning, brystbetændelse, svamp på brystvorte og flere andre helt normale problemstillinger, der kræver hjælp og vejledning.

 

Vi har som jordemødre og barselssygeplejerske stor erfaring med amning og nyfødte. Vi tilbyder derfor muligheden for professionel hjælp og assistance, således at I får den støtte og vejledning i forskellige ammestillinger, ammeteknikker og sutteteknikker, der er så utrolig vigtig for en vellykket ammeetablering og et godt ammeforløb. Dette er ikke mindst en væsentlig faktor for, at jeres første tid er præget af ro og tryghed. Dermed får I også et barn der trives og er tilfreds og derfor græder betydeligt mindre.

AMMEHJÆLPS MULIGHEDER

Ammerådgivning:

Rådgivning med jordemor i Jordemorhuset.

PRIS: 750 kr. for 1 time

 

Ammebesøg:

Ammebesøg i hjemmet når I har brug for det. Vi har ofte mulighed for at komme ud akut.

PRIS: 2400 kr. for ca. 1,5-2 timer besøg i dit hjem.
  • Ved kørsel udenfor København må påregnes kørselstillæg.
  • Ved behov for længere besøg i hjemmet, pr. påbegyndt time (tillæg)til timeløn: 300 kr.
  • Tillæg pr. påbegyndt time, week-end/helligdage, samt akut tillæg: 300 kr.
  • Efterfødselssamtale ca. 1 time: 750 kr.
  • Pku-prøve i forbindelse med barselsbesøg: 350 kr.
  • Telefonkonsultation ca. 30 min.: 300 kr.

 

Ammepakke:

Som et samlet forløb de første 14 dage. Vi kommer på hjemmebesøg 2 gange á ca 2 timer og tilbyder en daglig telefonsamtale den første uge. Derefter telefonkonsultation efter behov.

PRIS: 6500 kr.
  • For to hjemmebesøg á ca. 1,5-2 timer (inkl. PKU-prøve)
  • Daglige konsultationer i en uge.
  • Telefonkonsultationer efter behov inden for de første 3 uger

HVORDAN BOOKER JEG ?

Ring eller skriv for bookning af tid eller spørgsmål.

Meld dig til vores nyhedsbrev.