SYGEFORSIKRING DANMARK

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få 30 % refusion på jordemoderydelser i Jordemoderhuset på udvalgte behandlinger.

 

Dette gælder bredt alle vores jordemoderfaglige ydelser, men ikke bevægelseshold, rytmik, massage, rebozo massage eller foredrag.

 

Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark, på en måde at vi sikrer de fulde 30 % refusion. Dog max. 150 kr. eller 300 kr.

 


JORDEMODER

Gruppe 5 Gruppe 1 Gruppe 2
Individuel konsultation hos privatpraktiserende autoriseret jordemoder erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. konsultation 300 300 300
Fødselsforberedelse på hold 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. lektion 150 150 150
Jordemoderhjælp i forbindelse med fødsel erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks. 1500 1500 1500

 

Dog ydes maksimalt samlet 2.400 kr. indenfor 12 mdr. på Jordemoderydelser.

 

Læs mere hos Sygeforsikringen Danmark