SYGEFORSIKRING DANMARK

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få 30 % refusion på jordemoderydelser i Jordemoderhuset på udvalgte behandlinger.

 

Dette gælder bredt alle vores jordemoderfaglige ydelser, men ikke bevægelseshold, rytmik, massage, rebozo massage eller foredrag.

 

Vi indberetter elektronisk til Sygeforsikring Danmark, på en måde at vi sikrer de fulde 30 % refusion. Dog max. 150 kr. eller 300 kr.

 

Dog ydes maksimalt samlet 2.400 kr. indenfor 12 mdr. på Jordemoderydelser.

 

Læs mere hos Sygeforsikringen Danmark

Meld dig til vores nyhedsbrev.